Vysoce adaptivní prostředí

Dětem se snažíme zajistit kvalitní prostředí plné podnětů k objevování a zkoumání. Naše třídy jsou prostorné, s kvalitním a bezpečným vybavením. Hračky jsou výchovné, estetické, věkově přiměřené. Upřednostňujeme hračky víceúčelové, senzomotorické.

Děti vychováváme v sociálním prostředí, děti musí cítit pocit bezpečí a lásky. Ale také vymezujeme jasná pravidla. Děti učíme k sociálnímu chování – chování pro společnost.

Důležité jsou pro nás dobré psychické podmínky, dobrá nálada a kvalitní interpersonální vztahy. Naše vzdělávání se zaměřuje na podporu fyzické pohody, na zlepšování tělesné zdatnosti, na rozvoj pohybových a manipulačních dovedností, na rozvoj intelektu, řeči, jazyka, poznávacích procesů a smyslových funkcí. S dětmi si hodně povídáme. Praktikujeme rozhovory jak ve skupince (v kroužku), tak rozhovory individuální. Vzájemná komunikace a dobré vztahy jsou k nezaplacení, utvářejí se tak vztahy mezi dětmi a dospělými. Snažíme se u dětí založit elementární podvědomí o ostatním světě a vytvářet základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. Součástí naší mateřské školy je velká zahrada, vybavená řadou houpaček, prolézaček a jiných doplňků.

Share

Vložit komentář

Rychlý kontakt

 

O nás

Plány MŠ

Top