Vzdělávací program

Vzhledem k tomu, že jsme akreditovaná mateřská škola, vychází náš výchovně vzdělávací program z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání stejně jako ve státních školkách.

Zahrnuje všech pět oblastí předškolního vzdělávání:

Dítě a jeho tělo

Dítě a jeho psychika

Dítě a ten druhý

Dítě a společnost Dítě a svět

Share

Vložit komentář

Rychlý kontakt

 

O nás

Plány MŠ

Top