Provoz a organizace dne v naší MŠ

Provoz naší mateřské školy je od 7:00 - 18:00.
Otevřeno máme po celý rok i v letních měsících.
 
Dopolední činnosti:

7:00 - 8:30
postupné scházení dětí, volné hry, individuální i skupinové rozhovory,
rozvoj sociálních vztahů a komunikace, aktivity řízené pedagogem, úklid
hraček
8:30 - 9:00
ranní kruh, jazyková chvilka - důraz kladen na sociální komunikaci,
tělesná cvičení – protažení, jóga, nápravná cvičení, psychomotorické hry

9:00 - 9:20
hygiena před dopolední svačinou, svačina

9:20 - 9:45
pedagogem řízené výchovně-vzdělávací činnosti směrující ke klíčovým
kompetencím - výtvarné, pracovní, hudební činnosti, zpěv, dramatická
výchova, pohybové dovednosti, jazyková výchova, konverzace v anglickém jazyce, grafomotorika, rozvoj sociální komunikace, logopedická prevence, rozvoj matematických představ, prostorové orientace, rozvoj logického uvažování....
pozn., všechny činnosti jsou přizpůsobovány okolnostem, potřebám, zájmu
a možnostem dětí
9:45 - 11:45
pobyt venku na školní zahradě (volné hry nebo částečně řízené), vycházka
do blízkého okolí nebo náhradní program v nepřízni počasí
11:45 - 12:20
hygiena před obědem, oběd


Odpolední činnosti:

12:20 – 12:30
hygiena po obědě, čištění zubů
12:30 - 14:30
odpolední odpočinek na lehátku dle individuálních potřeb dítěte, s oblíbenou
hračkou nebo prohlížení oblíbené knížky, četba nebo poslech pohádky. U starších dětí se kolem 14:00 zařazují kroužky, které si děti a rodiče volí dle zájmu.

14:30 – 15:00
postupné vstávání, hygiena, odpolední svačina
15:00 – 18:00
volné hry, omalovánky, částečně řízené činnosti pedagogem, konverzace v anglickém jazyce, individuální péče a činnosti s dítětem, úklid hraček, postupné odcházení dětí domů
Během celého dne jsou do programu dne zařazovány pohybové chvilky.
17:00 – 17:15
II. odpolední svačina

Share

Související články

Vložit komentář

Rychlý kontakt

 

O nás

Plány MŠ

Top